Stewart_slider

Stewart platformen benyttes i mekatronikk-undervisning og forskning ved Universitetet i Agder. Kompetansefondet er en av flere som støtter mekatronikk satsingen ved UiA.

gimlemoen_campus_slider

Høgskolen i Agder fikk universitetsstatus 1. september 2007. Kompetansefondet bevilget ca. 50 mill. til prosjekt ”Universitetsbygging”. Etter dette er det bevilget ytterligere 65 mill. til UiA.

Elkem_Solar_testovn_slider

Forskningsenheten ved Elkem Solar I Kristiansand er et viktig kompetansemiljø. Testovn for silisium er et av flere prosjekter de har ansvar for.

BI_Kristiansand_Slider

BI Kristiansand har opprettet et eget senter for opplevelsesøkonomi. Kompetansefondet har bidratt med finansiell støtte.

young boy have fun in water at sea

Sørlandsbadet er en del av samarbeidsprosjektet Sydspissen Familieopplevelser, som bidrar til bedre levekår og sikrer arbeidsplasser.

Forskningsenheten_Slider

Sørlandets Sykehus har en forskningsaktivitet som langt overstiger FoU satsingen ved andre ikke-universitetssykehus i landet. Forskningsenheten har mottatt tildelinger fra Kompetanseffondet.

Gimlekollen Mediesenter

Mediehøgskolen er en privat høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og som tilbyr studier i journalistikk og kommunikasjon. Kompetansefondet har tildelt støtte fra 2002.

Forrige Neste

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til styret og administrasjonen.

Kontakt oss

Søknader

Her finner du søknadsskjema, søknadskriterier og veiledning til søknadsskjema

Gå til søknader

Nyheter

Yrkesutdanning i Vest-Agder

4. September 2014
Med finansiering fra Sørlandets Kompetansefond og Vest-Agder fylkeskommune har Agderforskning gjennomført et prosjekt som har fokusert på relasjonen mellom utdanning og opplæring av lærlinger. Formålet med dette prosjektet er å frem...
Les mer

Søknadsfrist 15.oktober 2014

6. August 2014
Sørlandets Kompetansefond inviterer til søknader på kompetansemidler høsten 2014. Søknadsfristen er 15 oktober. Bevilgninger vil bli foretatt når årets avkastning er kjent,  tidlig februar 2015. Les mer om våre satsingsområder, ti...
Les mer
logopil

Tildelinger 7.februar 2014

7. February 2014
Styret i Sørlandets Kompetansefond avholdt styremøte mandag 07.februar. I styremøtet ble det besluttet å dele ut  21 850 000  kr til 40 ulike prosjekter i Vest-Agder. Formålet med Sørlandets Kompetansefond er å bidra til kompetanse...
Les mer
Flere nyheter

Satsingsområder

satsning

Ut fra regionens eksisterende næringsliv og muligheter generelt sett har Kompetansefondet valgt ut seks satsingssektorer. Kompetansefondets søker å rette sine satsinger inn på de næringer og områder som allerede har en viss styrke eller kritisk masse.

Bevilgningene skal gå til rene kompetansehevende aktiviteter som forskning, utdanning og kunnskapsspredning. Samtidig må man ha et åpent øye og forståelse for de innsatsfaktorer og mekanismer som gjør seg gjeldende i næringsutvikling,

og som Kompetansefondet ikke kan påvirke i særlig grad i egen regi. Derfor er regional samhandling med andre aktører også en viktig strategisk faktor.